Temat: Współcześni ludzie renesansu-wartość kształcenia i rozwijania pasji w odniesieniu do Janka Muzykanta, bohatera utworu H. Sienkiewicza.

 

Zapisz temat w zeszycie. Jeśli nie czytałeś noweli H. Sienkiewicza pt. „Janko Muzykant”, poszukaj w internecie informacji na temat bohatera utworu  Janka. Zastanów się:

- Jak mogłyby potoczyć się losy chłopca gdyby żył w czasach współczesnych?

- Czy mógłby realizować swoje pasje, zainteresowania i dzięki temu stać się człowiekiem renesansu? Swoje przemyślenia zapisz w zeszycie.

Przypominam również o miniprojekcie ze str. 25 w podręczniku.