Piątek 09.10.2020

Temat: Sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności z czasownika i rzeczownika

Na lekcji odbył się sprawdzian.

Praca domowa:

Określ podane rzeczowniki i czasowniki:

popatrz-

rozmawiałybyście-

o księgach-

córkom-

będziecie notowały-

gwiazd-

Temat: Redagujemy charakterystykę Tezeusza

1. Na podstawie planu z poprzedniej lekcji i zgromadzonego na podstawie mitu słownictwa napisz charakterystykę Tezeusza.

2. W rozwinięciu dodaj trzeci akapit, dotyczący umiejętności i zainteresowań Tezeusza (4 zdania)

Powodzenia!