Czwartek 08.10.2020

Temat: Gromadzimy informacje do charakterystyki Tezeusza

1. Piszemy plan charakterystyki i na jego podstawie gromadzimy słownictwo do opisu postaci:

Plan charakterystyki Tezeusza

1. Wstęp

(kogo opisujemy?, czy ma rodziców?, ile ma lat?)- 3 zdania

2. Rozwinięcie

- wygląd ( jak wyglądał? jak był ubrany?)- ilość zdań uzależniona od znalezionych informacji)

- cechy bohatera wraz z sytuacjami, w których się dane cechy uwidoczniły-5 cech- 6-8 zdań

3. Zakończenie

(moja własna ocena Tezeusza wraz z uzasadnieniem)-2 zdania