Piątek 02.10.2020

Temat: Bohaterstwo żołnierzy z Westerplatte opisane  w wierszu K. I. Galczyńskiego

1. Warto obejrzeć ten film dokumentalny, dotyczący obrony Westerplatte: https://www.youtube.com/watch?v=EiXf9z0Rmv4

2. Przeczytaj wiersz pt. " Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" str. 285

3. Wykonaj polecenie 1 i 2 a,b,c str. 286

Temat: Budowa utworu "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Wypisz z wiersza środki poetyckie: epitet, metaforę, porównanie, anaforę. W tabeli wpisz odpowiednie cytaty i funkcje tych środków (podobnie jak to robiliśmy w przypadku wiersza " W pamiętniku Zofii Bobrówny").