Szczegóły po kliknięciu hasła j. angielski

Good morning / Good afternoon / Good evening Błażej!

 

Lesson 221 (two hundred and twenty-one)

Friday, 2nd  October 2020

Topic: Travelling. Słownictwo tematyczne

 

TEST YOUR ENGLISH

15th October (Thursday)

sprawdzian będzie dotyczył czasu przeszłego prostego (czasownik to be w czasie przeszłym prostym, czasowniki regularne i nieregularne, zdania twierdzące, przeczące i pytające)

 

Na ostatniej lekcji czytaliśmy pamiętnik Johna Hammonda. Twoim zadaniem było ułożenie wydarzeń z jego pamiętnika we właściwej kolejności (ex. 2 page 26). Oto ta kolejność:

1. b

2. c

3. f

4. d

5. a

6. e

 

Dzisiaj będziemy pracować nad słownictwem do tekstu. Jest to słownictwo związane z podróżowaniem. Proszę zapisać do zeszytu poniższe słówka:

diary - pamiętnik

luggage (Am.E. baggage)- bagaż      (AM. E= American English= słówko                                                                                                         amerykańskie)

deck - pokład

comfortable - wygodny

other - inny, pozostały 

timetable - rozkład (jazdy, lotów, lekcji)

return ticket - bilet w obie strony (in the UK), 

                       bilet powrotny (in the USA)

one-way ticket - bilet w jedną stronę 

lifeboat - szalupa ratunkowa  

scared- przestraszony

awful ~ terrible - straszny, okropny

suddenly - nagle 

 

VERBS (CZASOWNIKI)

to arrive - przybyć, przyjechać

to die - umrzeć

to happen - wydarzyć się 

to hit (hit, hit) - uderzyć

to leave (left, left) - wyjechać, opuścić

to save - ratować 

to see off (saw, seen) - odprowadzać 

to sink (sank, sunk) - tonąć

to stay in a hotel - zatrzymać się w hotelu

to survive - przetrwać

to win (won, won) - wygrać

 

Teraz wykonamy ćwiczenie 5 ze strony 27 podręcznika. Proszę wysłuchać 4 wypowiedzi i wybrać obrazek a.,b. lub c. nawiązujacy do tej wypowiedzi. Klucz odpowiedzi pod lekcją.

 

Homework:

ex. 4 page 27 (SB) - do 8 zdań proszę wstawić brakujący wyraz związany z podróżowaniem. Klucz odpowiedzi zamieszczę we wtorek.

Pozdrawiam,

asz

 

klucz do zadania 5 ze strony 27

1. a        2. c         3. c         4. a