Proszę zapoznać się z artykułem o historii różańca, zrobić krótką notatkę i nauczyć się na przyszłą kartkówkę 20 tajemnic różańca.


https://liturgia.wiara.pl/doc/3458824.Krotka-historia-rozanca

Tajemnice znajdują się na poniższej stronie.

https://krolowa.pl/rozaniec-informacje/tajemnice-rozancowe/