Dziś dalej ćwiczymy obliczenia na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, nie zapisujemy więc nowego tematu.

zadania : dokończ rozwiązywanie zadań z poprzedniej lekcji i przećwicz je jeszcze raz, aby samodzielnie umieć je rozwiązać.

zadania dla M:

wejdź tu: https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-wartosci-wyrazen-arytmetycznych/DFVWmhY3t

Znajdziesz tam wyjaśnienia oraz zadania do wykonania. Zadania dla Ciebie : wykonać ćwiczenia 5, 6, 9 .

Przykłady i obliczenia zapisz do zeszytu. Po wykonaniu zadań, sprawdź poprawność odpowiedzi, którą znajdziesz na tej samej stronie.

zadania dla B:

podręcznik, strona 33 zadanie 5 oraz zeszyt ćwiczeń 14, 15/16.

Pamiętaj o kolejności wykonywania działań i poprawnym zapisywaniu rozwiązania