Środa 30.09.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z rzeczownika

1. W podanych zdaniach podkreśl rzeczowniki, a następnie określ je (przypadek, liczba, rodzaj)

Moja wypowiedź wzbudziła zainteresowanie wśród rówieśników.

Tezeusz stał długo z mieczem i  sandałami w ręku.

Na drodze roiło się od zbójców i dzikich olbrzymów.

Do salonu wszedł przygarbiony król.

2. Z podanych zdań wypisz rzeczowniki, następnie odmień je przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej oraz oddziel temat od końcówki i wypisz oboczności.

Nie puszczę cię, synu.

Z tego labiryntu nikt jeszcze nie wyszedł żywy.

Na okręcie zapanowała panika.