T: Ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne.

Dziś powtórzymy:

a) zamianę ułamków dziesiętnych na zwykłe

b) zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne

c) porównywanie ułamków

Na stronie 32 w podręczniku w ramce jest przypomnienie jak zamieniamy ułamki dziesiętne na zwykłe - przeczytaj te przykłady i wykonaj podobnie ćwiczenia 1 i 2/ 13 zeszyt ćwiczeń.

Aby zamienć ułamek zwykły na dziesiętny, można sprowadzić do mianownika 10, 100, 1000,...( o ile jestto możliwe)

 

np. 3/25 = sprowadzam do mianownika 100 więc = 12/100 = zapisuję w postaci przecinka = 0,12

Postępując podobnie, wykonaj ćwiczenie 3,4/13 zeszyt ćwiczeń

 

Porównując ułamki, należy je najpierw zamienić albo na uł. zwykłe albo na uł. dziesiętne i dopiero wtedy porównać.

Wykonaj ćwiczenia 5,6,7/14 zeszyt ćwiczeń.

Pomoc:

www.matmagwiazdy.pl 

(z menu wybierz zagadnienie, które chcesz powtórzyć)