T: Zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

Dziś jest kartkówka z działań na ułamkach zwykłych + kolejność wykonywania działań. Osoby nieobecne piszą po powrocie do szkoły.

Należy wykonać zadania: 12/31, 15/31 i 16/31.

zeszyt ćwiczeń 13, 14/11  i  17,18/12.

W zadaniach tych wykorzystywane jest pojęcie "ułamek z liczby". Przypominam, że wtedy należy pomnożyć ułamek przez liczbę np.

Mam 60 pierogów. Rodzina zjadła 2/5 tych pierogów. Ile zjadła rodzina?

Obliczamy: 2/5 z liczby 60, czyli 2/5 * 60 = 24.

Działania na ułamkach możesz powtórzyć na portalu www.matmagwiazdy.pl