Temat: Odmiana rzeczownika- ćwiczenia

Z podanego tekstu wypisz wszystkie rzeczowniki oraz określ przypadek, liczbę i rodzaj tych rzeczowników.

Rodzinny majątek przypadł starszemu bratu Tadeusza, Kościuszko musiał liczyć na pomoc życzliwych mu ludzi. Na szczęście otrzymał stypendium królewskie oraz pomoc rodu Czartoryskich. Książę wspierał jego wyjazd na studia do Francji. W Paryżu Tadeusz uczył się rzeźby i malarstwa.