Temat:Próby zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym, początki rządów Jagiellonów-utrwalenie.

Korzystając z dostępnych źródeł odpowiedz na pytania.

1. Wymień władców, którzy na przełomie XII i XIII wieku podjęli próby zjednoczenia ziem polskich, przy każdym z nich wpisz datę koronacji.

2. Dlaczego ostatniego władcę z dynastii Piastów nazwano przydomkiem Wielki, w jakich latach panował ten władca?

3. Dlaczego Polska i Litwa zawarły w 1385 r.  unię w Krewie?

 

Miłej pracy:)