Temat: Ćwiczymy stronę czynną, bierną i zwrotną czasowników

1. Wykonaj zadania 1,2,3,4 zawarte na podanej stronie internetowej: https://epodreczniki.pl/a/nie-badz-zdziwiony-ze-czasownik-ma-rozne-strony/DfvHrWN83

 

Temat: Jakie prawdy życiowe zawarte są w przypowieści o talentach?

1. Przeczytaj tekst str.  89 podręcznika.

2. Wykonaj polecenie 1,2 str. 90 podręcznika.