Poniedziałek 19.10.2020

Temat: Czy dokładnie przeczytaliśmy lekturę "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

1. Pisaliśmy kartkówkę z lektury.

2. Odpowiedz na pytania:

Który bohater wywarł na Tobie największe wrażenie i dlaczego? (3 zdania)

Które wydarzenie pozostanie na długo w Twojej pamięci i dlaczego? (3 zdania)

Czego nauczyłeś/aś się po przeczytaniu lektury. Uzasadnij swoją wypowiedź.

 

Wtorek 20.10.2020

Temat: Wykonujemy pracę twórczą na podstawie lektury "Hobbit, czyli tam i z powrotem" (2 godziny lekcyjne)

 

Wykonaj przy pomocy różnych materiałów np. papieru, kartonów, pudełek, bibuły itp wybrane miejsce opisane w utworze. Może to być nora hobbita, Góry Mgliste, Samotna Góra, Miasto nad Jeziorem, ruiny miasta Del.

Praca będzie oceniona. Proszę wysłać zdjęcie tego miejsca wykonane własnoręcznie przy użyciu różnych materiałów i jego opis na stronę klasy 6d- termin do 23.10.2020r.