Subject: Utrwalamy czas teraźniejszy prosty (Present Continuous).

Zrób notatkę:

Czasu tego używamy, gdy mówimy o czynności, która dzieje się teraz, w danej chwili.

Zdania twierdzące"

Osoba + am/are/is + czynność + ing + dalsza część zdania.

She is reading a book now.

 

Przeczenia:

Osoba + 'm not/ aren't / isn't + czynność + ing + dalsza część zdania.

I'm not swimming at the moment. 

We aren't dancing now.

 

Pytania:

Am / Are / Is + osoba + czynność + ing + dalsza część zdania?

Odpowiedź:

Yes, osoba am/are/is.    No, osoba 'm not/ aren't/ isn't.

Is your sister singing now? Yes, she is.

Are parents playing football at the moment?  No, they aren't.

 

Przećwicz czas Present Continuous online:

https://learningapps.org/6020887

https://learningapps.org/1798014