Poniedziałek 21.09.2020 

Temat: Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami?

1. Przeczytać tekst str. 24-26 "O natręctwach"

2. Wykonaj polecenie 1,2,5 str. 26 (pisemnie w zeszycie),

 

Wtorek 22.09.2020

Temat: Warto być sobą

1. Przeczytać tekst str. 19-20 pt. "Jestem"

2. Wykonaj zadanie 3 str. 20 oraz zadanie 5 str. 21

Temat: Pamiętnik pisany po latach

1. Przeczytaj tekst pt. "Zawsze ja!" str. 35-37

2. Wykonaj zadanie 2 str. 37 oraz polecenie 5 str. 38 (8 zdań w 1 osobie).