Subject: Poznajemy słownictwo dotyczące komputerów. 

 

Wypisz ze słowniczka leksykę dotyczącą komputerów - str. 20 w książce

Wykonaj w zeszycie ćw. 5 str. 13 z książki.

Napisz w zeszycie zdania: 

I use............. to send emails.

I use .............. to call my friends. 

Pozdrawiam :)

.