Temat: Tkanki nabłonkowa, mięniowa i nerwowa


Ważne:

  • Rodzaje tkanek zwierzęcych,
  • budowa i funkcje tkanek zwierzęcych

Temat lekcji - podręcznik str. 13

Proszę przeczytać temat, zwróćić uwagę na:

podział tkanek zwierzęcych - schemat str. 13,

rodzaje i funkcje nabłonków str. 14,

rodzaje i funkcje tkanek mięśniowych - str. 15

Budowa i funkcje tkanki nerwowej str. 16

Proszę narysować i opisać rysunek w zeszycie - budowa komórki nerwowej str 16

Praca domowa: ćw. 1,2, 3 str 18.