Czwartek 08.10.2020

Temat: Sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności z czasownika i rzeczownika

Na lekcji odbył się sprawdzian.

Praca domowa:

Określ podane rzeczowniki i czasowniki:

popatrz-

rozmawiałybyście-

o księgach-

córkom-

będziecie notowały-

gwiazd-