Zadania przeznaczone na 01.10.2020 i 02.10.2020 -czytaj więcej


Ćwiczenia koordynacyjne część II. Na sygnał prowadzącego  wykonuj proste polecenia. Mini zabawa biegowa.

 Ćwicz  posiłkując się  załączonym filmikiem.  Wszystkie ćwiczenia rekomenduję wykonywać pod opieką rodzica lub osób dorosłych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=L2dYmQjfigV8oesZaVSClPaxEwOMLJUBwbH4msjn3F1xj8UbbN