Ćwiczenia koordynacyjne. Na sygnał prowadzącego  wykonuj proste polecenia. Mini zabawa biegowa.


 Ćwicz  posiłkując się  załączonym filmikiem.  Wszystkie ćwiczenia rekomenduję wykonywać pod opieką rodzica lub osób dorosłych.

https://ewf.h1.pl/student/?token=08nsltkbjy9uNvy6QH8Ywh4URw8QBpMNGpGF8i7PwXNYWSkBNl