Proszę zapoznać się z materiałem - przeczytać  tekst a zadania wykonać ustnie.

Na lekcji zadania omówimy i przejdziemy do praktycznego wymiarowania.

Proszę na lekcję przynieść niezbędne przybory do rysowania.  

https://drive.google.com/file/d/1LGzjk562Dnl4cTkR1dInBBD7CX6L0Y4x/view?usp=sharing