Temat: Narodziny nowożytnego świata- powtórzenie wiadomości.

 

Zapisz temat w zeszycie, następnie przepisz daty i wyjaśnij je, ponadto wykonaj zadanie 5 ze str. 40 w podręczniku. Pamiętaj o zrobieniu zadań  od1 do 6 w zeszycie ćwiczeń na stronach 20 i 21. W celu dobrego przygotowania się do sprawdzianu możesz wykonać w formie ustnej lub pisemnej PODSUMOWANIE z podręcznika str. 40.

DATY

1445

1488

1492

1498

1519-1522

1517

1555

1545-1563