Temat: Reformacja- czas wielkich zmian.

Cele lekcji

  1. Przyczyny reformacji, sytuacja w kościele katolickim.
  2. Wystąpienie Marcina Lutra 1517 r. i początek reformacji.
  3. Powstanie wyznań protestanckich

Luteranizm

Kalwinizm

Anglikanizm

  1. Wojny religijne i skutki reformacji

1555 r. pokój w Augsburgu- czyja władza, tego religia.

 

Zapisz temat i cele lekcji w zeszycie. Następnie przeczytaj lekcję z podręcznika i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na str, 16 i 17.