Temat: Powtórzenie przed klasówką.

Ćw. str. 20, podr. str. 38 - 39