Temat: Rozwinięcia dziesiętne - ćwiczenia.

Ćw. str. 18 - 19