Temat: Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych.

Zadania 1 -4 str.36, 37

Ćwiczenia str. 17