Rozwiń tytuł

Temat: Świat zwierząt - sprawdzian.

Powtórz materiał z pierwszego działu.

 

Temat: Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe.

Gdzie żyją parzydełkowce? - zapisz pytanie i odpowiedź w zeszycie.