Temat: Perspektywa zbieżna (linearna).

Rozwiń tytuł

Temat : Ruch obrotowy Ziemi

Czytamy temat z podręcznika i sporządzamy notatkę.

1. Czym jest ruch obrotowy Ziemi? Jakie są jego cechy? Jaki jest kierunek obrotu Ziemi?

2. Skutki ruchu obrotowego :

- .....................................................

- ....................................................

- ...................................................

- ..................................................

3. Czas lokalny/miejscowy i czas sterfowy.

4. Linia zmiany daty

Rozwiń tytuł