Kliknij tytuł, aby otworzyć tematy lekcji


19 października 2020r. (poniedziałek)

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących kątów.

W ramach przypomnienia zapraszam do obejrzenia filmów: 

Kąty 1Kąty 2Kąty 3.

Proszę o rozwiązanie 4 pierwszych zadań z niebieskich ćwiczeń z tematu Kąty.


21 października 2020r. (środa)

Temat: Kąty w trójkątach i czworokątach.

W ramach przypomnienia zapraszam do obejrzenia filmów:

 Kąty w trójkątachKąty w czworokątachKąty w czworokątach 2.

Proszę o wykonanie krótkiej notatki dotyczącej sumy miar kątów w trójkącie, sumy miar kątów w czworokącie (łącznie z rysunkami i oznaczeniami kątów) ze strony 62 podręcznika, a także oba rysunki trapezów z dołu strony 63 z zależnościami w nich zapisanymi.

Proszę o rozwiązanie 3 zadań z podręcznika: zad. 1,2,9 str. 64-65. Zadania rozwiązujecie w zeszycie.


22 października 2020r. (czwartek)

Temat: Kąty w trójkątach i czworokątach.

 

Proszę o rozwiązanie 3 pierwszych zadań z niebieskich ćwiczeń z tematu Kąty w trójkątach i czworokątach oraz zad. 11,12 str. 66 z podręcznika. Zadania z podręcznika rozwiązujecie w zeszycie.


23 października 2020r. (piątek)

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Figury na płaszczyźnie".

W ramach powtórzenia rozwiązujecie zestaw zadań Przed klasówką ze strony 67 podręcznika. Zadania te rozwiązujecie w zeszycie.

Praca klasowa będzie w poniedziałek 26 października ze wszystkich tematów działu Figury na płaszczyźnie (patrz spis treści).