Temat : Ukształtowanie powierzni na mapach

Prosze przeczytać temat i sporządzić notatkę:

1. Co to jest wysokość względna i bezwzględna ( rysunek)

2. co to jest poziomica? Jakie formy terenu - wklęsłe i wypukłe możemy przedstawić za pomocą poziomic?

3. Mapa hipsomertyczna - barwy:

a) niziny

b) depresje

c) wyżyny

d) góry

Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.

Temat: Solo i w duecie