Temat: Kontrasty kolorystyczne.

Kontrasty barwne powstają poprzez zestawienia barw wywołujących odmienne wrażenia wzrokowe.

Praca plastyczna: narysuj dowolną maskę teatralną, stosując barwy kontrastowe.