Język polski - lekcje: poniedziałek i wtorek.

Temat: Próbujemy swoich sił - piszemy charakterystykę lwa Aslana.

Napisz charakterystykę lwa Aslana na podstawie zgromadzonych informacji.

https://epodreczniki.pl/a/jacy-oni-sa-charakterystyka-postaci/Df8RtPBE5 - tu znajdziesz, jakie elementy powinna zawierać charakterystyka postaci.

Napisz na komputerze i wyślij na pocztę klasy 4a.