Lesson      2nd October, 2020

Subject: Where is uncle Gordon?- reading.

1. Proszę przeczytać tekst na stronie 12 w podręczniku. 

2. Wypisz słówka, których nie znasz.

3. Sprawdź w słowniku internetowym ich znaczenie i wpisz tłumaczenie do zeszytu.

4. Naucz się czytać tekst i słówek na pamięć.

Best of wishes,

GH