Dzień dobry

Kontynuujemy powtórzenie wiadomości przed pracą klasową.

Proszę rozwiązać Zad. 1, 2, 3, 4, 6, 9 str.49 z podręcznika.

Powodzenia