Temat: Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska,  kulturowa i ekonomiczna.

Temat: Czas w historii.