Rozwiń tytuł

Temat: Stany skupienia wody.

Zapisz w zeszycie schemat przemian zachodzących pomiędzy postaciami wody. Dorysuj strzałki i wpisz na nich odpowiednie nazwy przemian.

Zwróć uwagę na odwracalność przemian.

 

 

 

      Lód                                                 Woda                                       Para wodna

( stan stały)                                   ( stan ciekły)                                ( stan gazowy)

 

 

Obieg wody w przyrodzie - podręcznik str. 32 - przeczytaj tekst i przeanalizuj rysunek

zapisz w zeszycie

Woda w przyrodzie nieustannie krąży pod wpływem zmian temperatury 

Temperatura

- krzepnięcia wody słodkiej: 0*C i poniżej / wody słonej: -1,9*C

- topnienia lodu: 0*C i powyżej

- parowania: każda

Parowanie zachodzi szybciej, gdy jest cieplej, gdy wieje wiatr i  gdy  większa jest powierzchnia parowania.

 

Budowa i działanie termometru - podręcznik str. 30 - przeczytaj

 

Praca domowa

Przeczytaj temat str. 29-32

Poćwicz w domu umiejętność odczytywania temeperatury z termometru.

Zgłoś się po kartę pracy po powrocie do szkoły.