W naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną „Gry i zabawy naszych rodziców i dziadków”. Impulsem do opracowania innowacji pedagogicznej jest ukazanie, że różnorodne formy rekreacji fizycznej stanowią element zdrowego stylu życia, rodzinne gry i zabawy są ważnym czynnikiem utrwalającym więzi rodzinne a wspólnie wykorzystany czas wolny może być twórczym czynnikiem w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.


Członkowie Koła historyczno-regionalnego oraz uczniowie klas siódmych i ósmych zainteresowani historią lokalną pod opieką pani Ewy Zalewskiej uczestniczyli 24 lutego 2020 roku w spotkaniu „Kawiarenki Historycznej” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Tematem przewodnim tego wieczoru była 101. rocznica odzyskanie niepodległości przez Choroszcz.


Członkowie Koła historyczno-regionalnego oraz uczniowie klas siódmych i ósmych zainteresowani historią lokalną pod opieką pani Ewy Zalewskiej uczestniczyli 24 lutego 2020 roku w spotkaniu „Kawiarenki Historycznej” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Tematem przewodnim tego wieczoru była 101. rocznica odzyskanie niepodległości przez Choroszcz.

Drodzy rodzice i uczniowie Szkoła Podstawowa w Choroszczy przystąpiła w roku szkolnym 2019-2020 do Międzynarodowego Projektu Humanitarno - Edukacyjnego ,,Face to Face with the Word". Nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w Nairobi, stolicy Kenii. Uczy się w niej ok. 300 dzieci w wieku od 3 do 11 lat.

Organizujemy zbiórkę przyborów szkolnych ( zeszyty, kredki, ołówki, flamastry, wycinanki itp.) oraz plecaków, aby ułatwić naukę dzieciom w kenijskiej szkole. 

Poszukujemy również sponsorów (firm i osób indywidualnych), które chciałby wspomóc naszą akcję finansowo!!!!!
Zakupione rzeczy przynoście do p. A. Kozłowskiej, J. Gaweł i B. Joki w kl. IV-VIII

oraz p. M. Masłowskiej i M. Rutkowskiej w kl. 0 – III.


Gry planszowe to doskonała alternatywa dla telewizji, komputera czy smartfona. Planszówki to również świetna opcja do spędzenia czasu wolnego w gronie całej rodziny. Warto zauważyć, że gry planszowe nie tylko bawią, ale również wpływają na rozwój wyobraźni, uczą podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, przewidywania oraz wpływają na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych.