W związku z realizacją projektu „Start-Up Academy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet w Białymstoku wraz z Partnerem Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zapraszają uczniów klas 5,6,7,8 szkół z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych, niekonwencjonalnych zajęciach dydaktycznych.


Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Dzień 14 października 2019 r. (poniedziałek) jest w Szkole Podstawowej w Choroszczy dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 1 będzie otwarta świetlica w godzinach 6.30 - 17.00. Sekretariat będzie otwarty w placówce przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A w godzinach 7.00 - 15.00. Zgłoszenie dziecka do świetlicy na dzień 14.10.2019 r. należy dostarczyć do wychowawcy klasy lub do sekretariatu najpóźniej do 11.10.2019 r. Kartę zgłoszenia w klasach 0-III otrzymali wszyscy uczniowie, dla klas IV - VIII karta jest do pobrania poniżej.


Dla wszy nie liczy się wiek, płeć, kolor ani długość włosów. Wszy chodzą również do prywatnych szkół i przedszkoli. Zapraszamy do udziału w KAMPANII EDUKACYJNEJ NA TEMAT WSZAWICY.

Zostały stworzone gotowe materiały - zbiór najważniejszych informacji po to, aby wiedzieć, jak radzić sobie z wszawicą oraz nie żyć w przekonaniu, że problem nas nie dotyczy.

czytaj...

Szanowni Państwo,

1 października 2019 r. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Dyrekcja


 

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami, które odbędą się w dniu 8 października 2019 roku (wtorek) w godzinach:

- 16.00 - 17.30 zapraszamy rodziców uczniów klas 0-III do placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1

- 16.30 - 18.00 zapraszamy rodziców uczniów klas IV - VIII do placówki przy ul. Powstania Styczniowego 26 A.

Dyrekcja i nauczyciele

Przydział sal  - należy kliknąć na tytuł.