W dniach 16.09- 06.12.2019r. uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy realizowali projekt edukacyjny ,,Weź oddech – młodzi na rzecz czystego powietrza”. „Weź oddech” to program aktywnej edukacji ekologicznej, skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz średnich mający na celu podniesienie kompetencji i wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i członków społeczności lokalnych na temat niskiej emisji i sposobów ochrony czystości powietrza.