Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Krajobrazu. 20 października jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. W bieżącym roku dzień przebiegał pod hasłem woda w krajobrazie. Uczniowie z klas czwartych i piątych wykonali prace plastyczne przedstawiające krople wody, na których zostało zapisane przesłanie skierowane do ludzi. Najciekawsze z prac zostały wyeksponowane na gazetce ściennej w pracowni biologicznej. Dodatkowo dnia 23 października odbył się spacer krajobrazowy do oczyszczalni ścieków w Choroszczy.


Uczniowie poznali zasady funkcjonowania zakładu oczyszczalni, dowiedzieli skąd biorą się ścieki i w jaki sposób przebiega proces ich oczyszczania. Zostali poinformowani na temat odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji. Uzmysłowili sobie jak ważną rolę odgrywa zakład w kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego miasta i gminy Choroszcz. Również starsi uczniowie naszej szkoły realizowali działania w ramach Dnia Krajobrazu. Członkowie Koła biologicznego przygotowali gazetkę ścienną, na której propagowali akcję. Umieszczone zostały na niej cytaty i ciekawostki o wodzie. 21 października bieżącego roku uczniowie klasy 7b udali się na spacer krajobrazowy nad "Kominowe Bajoro". Będąc na miejscu uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących znaczenia wody w krajobrazie. Rozmawiano o możliwościach wykorzystania tego zbiornika wodnego do celów rekreacyjnych. Przypomniano zasoby wodne na ziemi, zanieczyszczenia wód naturalnych, racjonalne gospodarowanie wodą. Jednak największą atrakcję stanowiły zabawy na placu zabaw i siłowni, które to znajdują się nad "Kominowym Bajorem". Uczniowie zgodnie przyznali, że miejsce to w ostatnim czasie wypiękniało. Mieszkańcy Choroszczy i okolic chętnie spędzają tu wolny czas, szczególnie w okresie letnim.

Justyna Wysocka, Marta Owczarczuk