Monday, the twelfth of October, 2020

Subject: Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) – zdanie twierdzące.

Temat: Muzyczne impresje na temat jesieni