Zespół Szkół w Choroszczy
Publiczne Liceum Ogólnokształcące              Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała
                                             Stefana Wyszyńskiego

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka

Prymas Polski Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


NAUKA


•     w naszej szkole pracuje kompetentna i wykwalifikowana kadra, która ciągle doskonali się i dokształca;
•   wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu własnej ścieżki edukacyjnej i kształtowaniu własnej osobowości;
•     rozwijamy indywidualne możliwości intelektualne każdego ucznia, kreatywność oraz umiejętność współpracy w grupie;
•     uczniów z problemami obejmujemy opieką i pomocą wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, logopedy, terapeuty psychologicznego, doradcy zawodowego;
•     młodzież naszej szkoły ma możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe, wyrównawcze oraz szereg kół zainteresowań;
•     mamy laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
         - historycznego,
         - biologicznego,
         - geograficznego,
         - matematycznego,
         - języka angielskiego,
         - języka francuskiego,
         - języka rosyjskiego,
         - informatycznego,
         - fizycznego,
         - wiedzy biblijnej,
•     osiągamy wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych;
•     uzyskujemy stuprocentową zdawalność matur;
•     organizujemy wystawy okolicznościowe, poszerzające wiedzę naszych uczniów:
         - "Przystanek Niepodległość",
         - "Krzyże i kapliczki",
         - "Obchody Milenium Chrztu Polski";
•     oferujemy atrakcyjnie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i innych multimediów;
•     oferujemy na wysokim poziomie naukę języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski);
•     przygotowujemy naszych uczniów do udziału w konkursach:
         - Turniej Wiedzy Regionalnej "Nasza Mała Ojczyzna - Choroszcz i Okolice",
         - Turniej Szachowy,
         - Konkurs wiedzy o Irlandii,
         - Mistrz Ortografii,
         - Śladami wielkich Mistrzów;
•     współpracujemy z innymi gimnazjami w ramach zajęć laboratoryjnych Klubu Młodego Chemika;
•     współpracujemy z uczelniami wyższymi – Studencki Wolontariat z Programu "Projektor".

        


Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy 2019r. Wszelkie prawa zastrzeżone.