W dniach 9-10 grudnia 2019 roku w naszej szkole realizowany był program profilaktyki zintegrowanej pt. „Archipelag Skarbów”. Program ten powstał z myślą wsparciu rodziców i wychowawców w przekazywaniu nastolatkom zasad, które mogą uchronić ich przed zagrożeniami.


Treści przekazywane przez prowadzących uczyły zdrowego i mądrego stylu życia, zachęcały młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów, przemocy oraz pornografii. Wskazywały na konieczność rzetelnej oceny postaw i zachowań promowanych przez masowe media. Podczas warsztatów                    z uczniami, trenerzy zabierali ich w podróż przez wyspy, m.in. wyspę szczęścia, pasji, wartości czy miłości. Zachęcali do budowania relacji opartych na szacunku i zaufaniu. Wskazywali na to, że w każdym człowieku drzemie ogromny potencjał, którym są jego hobby, wartości, normyPotencjał, dzięki któremu umiemy przeciwstawiać się negatywnej presji grupy rówieśniczej. Program ten wykorzystuje znane i bliskie uczniom symbole i metafory, a mianowicie „skrzynię skarbów”, w której mieszczą się najważniejsze cele życiowe: szczęście, miłość, przyjaźń i realizacja pasji oraz „gwiazdę” przedstawiającą człowieka w sposób całościowy i komplementarny. Uczniowie mogli wysłuchać wypowiedzi znanych sportowców i artystów, którzy zachęcali                          do odpowiedzialnego życia, wolnego od używek, do życia zgodnego z uniwersalnymi wartościami.

W ramach programu odbyło się także spotkanie informacyjno - szkoleniowe Rady Pedagogicznej i spotkanie dla rodziców.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Choroszczy za dotację finansową, dzięki której możliwa była realizacja programu, a także Radzie Rodziców Miejsko Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za pomoc w organizacji programu.

Małgorzata Czulewicz