Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły włączyli historię biorąc udział w akcji BohaterON w Twojej Szkole, która ma na celu upamiętnić i uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego. Na lekcjach historii, godzinach wychowawczych i zajęciach świetlicowych uczniowie zdobyli wiedzę na temat Powstania Warszawskiego, poznali jego przyczyny, przebieg oraz skutki. Analizowali także biogramy Powstańców, zwracając uwagę na wiek uczestnika walk, wykonywane zadania a w szczególności jego wspomnienia.

Uczniów bardzo mocno poruszył fakt, iż wielu Powstańców to byli ich rówieśnicy, którzy podjęli trud walki o ojczyznę i bohatersko, każdego dnia narażali swoje życie. Kolejnym etapem  było stworzenie kartek. Na początku uczniowie redagowali życzenia dla Powstańców, znalazły się w nich bardzo osobiste refleksje, w których często porównywali swoje bezpieczne i beztroskie życie z sytuacją w jakiej znaleźli się uczestnicy walk. Życzenia zostały umieszczone na kartkach wykonanych przez uczniów na lekcjach plastyki, zajęć wychowawczych i świetlicowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy chętnie włączyli się w akcję upamiętniającą Powstańców, nawet najmłodsi uczniowie z klas 1-3 stworzyli swoje kartki. Dzięki takim akcjom pamięć o naszych Bohaterach jest żywa i będzie trwać w młodych pokoleniach.
 
Beata Jabłońska