Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych,

ukazały się informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz Zarządzenie Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Ze szczegółowymi zasadami i terminami rekrutacji można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dla-absolwentow-szkol-podstawowych.html

................................................................................................................................................................... 

Dzień tygodnia 

Godziny pracy

 

Poniedziałek

 

 

  

8.00-15.00

(8.55-9.40 - doradztwo zawodowe 7f;

13.40-14.40 - zajęcia rewalidacyjne) 

 

Wtorek 

 

 

 

 11.00-15.00

(12.50-13.35 - doradztwo zawodowe 7a;

13.45-14.30 - doradztwo zawodowe 7c) 

 

Środa

 

 

8.00-13.00

(11.50-12.35 - doradztwo zawodowe 7d) 

 

Czwartek 

 

 

 

8.00-14.30

(8.00-8.45 - doradztwo zawodowe 7b;

12.40-13.40 - zajęcia rewalidacyjne)

14.30-15.15 - konsultacje 

 

Piątek

 

8.00-13.00

(8.00-8.45 - doradztwo zawodowe 7e)  

W roku szkolnym 2021/2022 wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizujemy projekt edukacyjny „Wychowanie to podstawa”. Głównym założeniem projektu jest kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych umożliwiających budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw wśród uczniów i uczennic. Prowadzone przez nas działania oparte są na edukacji włączającej, która widzi, wzmacnia, włącza i tworzy przestrzeń do współpracy dla wszystkich jej podmiotów i jednostek - uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły. Jesteśmy jedną z dziesięciu szkół w Polsce, która została zaproszona do  realizacji drugiego etap projektu, czyli do działań w ramach indywidualnej ścieżki wychowawczo–pedagogicznej. Opiekę merytoryczną nad naszą szkołą objęła pani Marzanna Dąbrowska, moderator z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Poniedziałek: 8.00-15.15

(w tym doradztwo zawodowe kl. 8a, 8d, zajęcia rewalidacyjne)

Wtorek: 11.00-14.15 

14.15-15.00 - konsultacje 

 Środa: 8.00-14.15

(w tym doradztwo zawodowe kl.  8c, 8e, zajęcia rewalidacyjne)

 Czwartek: 8.00-13.00

(w tym doradztwo zawodowe kl. 8b)

 Piątek: 8.00-13.15 


 

W roku 2014 posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjęli uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka na dzień 20 listopada. Data ta nawiązuje do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, co miało miejsce w 1989 roku.