Nasza szkoła od 16 września 2019 r. do 16 lutego 2020 r. bierze udział w konkursie czytelniczym „ Zaczytana Szkoła”. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytana Szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.