Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), technikach, liceach, szkołach zawodowych i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).