Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uwagi organizacyjne dla uczniów klas I-III oraz klas IV -VII dotyczące dni 16.06 - 18.06.2020 r.

  1. Uczniowie klas I - III kontynuują realizację podstawy programowej w formie kształcenia na odległość.
  2. Dla uczniów klas IV - VII ww dni są wolne od zajęć dydaktycznych w formie kształcenia na odległość oraz od zajęć rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  3. Uczniowie klas I - III mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach opieki świetlicowej zgodnie z zasadami umieszczonymi w Regulaminie bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza podczas stanu epidemii (Covid -19)
  4. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów klas I – III odbywają się zgodnie z harmonogramem w budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1.
  5. Konsultacje dla uczniów klas I - VII od dnia 16.06.2020 r. nie odbywają się.

Dyrektor szkoły