Z wielką satysfakcją informujemy, iż jesteśmy w gronie nielicznych szkół w Polsce, które otrzymały honorowy tytuł i certyfikat „Zaczytana szkoła”. Na ten sukces wspólnie pracowali uczniowie, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego oraz Dyrekcja Szkoły. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie się w realizację zadań konkursowych.


We wrześniu 2019 roku nasza szkoła przystąpiła do XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ZACZYTANA SZKOŁA” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konkurs trwał od 15 września 2019 r. do 15 lutego 2020 r. Oto zadania, które zostały zrealizowane,  aby móc otrzymać certyfikat:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

W dniu 18 listopada 2019 r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w konkursie „Mistrzowie czytelnictwa”. Uczniowie musieli się wykazać znajomością trzech lektur szkolnych.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie debaty wśród uczniów „Książka naszym przyjacielem”.

16 stycznia 2020 r. w bibliotece szkolnej odbyła się debata o książce i czytaniu „Nasze ulubione książki”. W tej dyskusji udział wzięli uczniowie klas V-VII, którzy mieli możliwość zaprezentowania swojej ulubionej książki.

Zadanie 3.

Zorganizowanie innowacyjnej imprezy szkolnej, której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

5 listopada 2019 r. został zorganizowany Dzień Postaci z Bajek dla klas 0 – 3 w którym uczestniczyły również 2 grupy 6-latków z Przedszkola Samorządowego, a głównym gościem tej uroczystości był aktor i śpiewak operowy pan Maciej Nerkowski z Opery i Filharmonii Białostockiej.

Zadanie 4.

Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.

Uczniowie z klas szóstych i piątych pisali w ramach konkursu „Moje zakończenie książki”. Zadanie polegało na napisaniu nowego, zaskakującego lub ciekawego zakończenia omawianej lektury.

Zadanie 5.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”.

Konkurs odbył się w klasach 0-3. Wpłynęło 45 prac. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu, a uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 grudnia 2019 r.

Zadanie 6.

Zorganizowanie przez bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.

Dzień Głośnego Czytania” odbył się 30 września 2019 r., całą uroczystość szkolną rozpoczęła pani Dyrektor Ewa Zawistowska prezentując dzieciom wiersze J.L.Kerna.

Zadanie 7

Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza.

W październiku i listopadzie 2019 r. uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w wycieczce do księgarni, biblioteki Książnicy Podlaskiej oraz drukarni Dzieci spotkały też  z pisarką panią Celiną Zubrycką, autorką książki „ Księżniczka na złotym wózku”.

Zadanie 8

Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa.

Uczniowie klas piątych i szóstych we wrześniu brali udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej prowadzonej przez fundację im. Zbigniewa Herberta „ Podaruj wiersz”. Akcja polegała na wybraniu odpowiedniego wiersza, ręcznym przepisaniu i ofiarowaniu wybranej przez siebie osobie.

Koordynatorzy-nauczyciele bibliotekarze: Marzanna Szumkowska, Walentyna Litwin